Styrelse, valberedning, revisorer

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet efter att valberedningen föreslagit kandidater till de olika posterna. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Tänk på att vi som sitter i styrelsen representerar dig. Kom gärna med förslag på förbättringar!

Skicka e-post till styrelsen på styrelsen@backsippan.se, eller använd kontaktformuläret.

Vi läser e-posten en gång i veckan och behandlar eventuella frågor på nästkommande styrelsemöte. Vid akuta ärenden, var vänlig ring direkt till någon av styrelsens medlemmar. Du hittar telefonnummer till oss i varje trapphus.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Staffan Lundin, ordförande
Jacob Boström
Barbro Blom
Sofia Björkman
Jakob Nordgren
Philip Fowler

Styrelsesuppleanter

Kirill Medvedev

Valberedning

Daphne Areskoug, sammankallande
Bjarne Pettersson

Revisorer

Ted Berglund, föreningens revisor
Margaretha Johansson, revisorsuppleant