Styrelse, valberedning, revisorer

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet efter att valberedningen föreslagit kandidater till de olika posterna. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Tänk på att vi som sitter i styrelsen representerar dig. Kom gärna med förslag på förbättringar!

Skicka e-post till styrelsen på styrelsen@backsippan.se.

Vi läser e-posten en gång i veckan och behandlar eventuella frågor på nästkommande styrelsemöte. Vid akuta ärenden, var vänlig ring direkt till någon av styrelsens medlemmar. Du hittar telefonnummer till oss i varje trapphus.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Staffan Lundin, ordförande
Sofia Björkman
Barbro Blom
Björn Lindström
Kirill Medvedev
Bjarne Pettersson

Styrelsesuppleanter

Eva Rosendal Jansson

Valberedning

Daphne Areskoug, sammankallande
Martin Holmgren

Revisorer

Gunnar Brandén, föreningens revisor
Staffan Ljunggren, revisorsuppleant