Styrelse, valberedning, revisorer

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet efter att valberedningen föreslagit kandidater till de olika posterna. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Tänk på att vi som sitter i styrelsen representerar dig. Kom gärna med förslag på förbättringar!

Skicka e-post till styrelsen på styrelsen@backsippan.se.

Vi läser e-posten en gång i veckan och behandlar eventuella frågor på nästkommande styrelsemöte. Vid akuta ärenden, var vänlig ring direkt till någon av styrelsens medlemmar. Du hittar telefonnummer till oss i varje trapphus.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Staffan Lundin, ordförande
Sofia Björkman
Barbro Blom
Philip Fowler
Björn Lindström
Jakob Nordgren

Styrelsesuppleanter

Kirill Medvedev

Valberedning

Daphne Areskoug, sammankallande
Emelie Andersson

Revisorer

Ted Berglund, föreningens revisor
Margaretha Johansson, revisorsuppleant