Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger lägenheterna, husen och marken. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av alla boende.

Stadgar, styrelse & årsstämma

För att lättare reglera verksamheten finns föreningens stadgar som alla boende ska ta del av. Föreningen ska hålla årlig stämma i januari eller februari där styrelse ska väljas och bokslutsåret (1 september- 31 augusti) ska redovisas av avgående styrelse. De som blir valda till styreslen har övriga medlemmars uppdrag att se till att föreningen sköts på bästa sätt. Ju fler boende som engagerar sig desto bättre fungerar föreningen.

Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt

Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt är att du betalar en grundavgift för att få flytta in i en bostadsrätt. Det är tillgång och efterfrågan som bestämmer priset och den kan därför variera kraftigt beroende på var man bor. Föreningen har löpande kostnader för fastigheten som ska delas mellan medlemmarna. Det är detta som är årsavgiften och den delas nästan alltid upp i månadsbetalningar. Årsavgiften innehåller bland annat amorteringar och räntor på föreningens lån, skatter, uppvärmning, sophämtning, fastighetsel och skötsel. Det är självkostnadsprincipen som gäller och ingen förutom medlemmarna själva ska tjäna på boendet.

Det går även att lämna förslag till styrelsen om man har önskemål eller klagomål. Ju aktivare man är desto större chans har man att påverka sitt boende och sin närmiljö. När man känner sig trygg där man bor, då trivs man.