Bastu

I B-husets källare finns en bastu med dusch och toalett i anslutning. Du bokar bastun på listan vid dörren.

Innan bastubad

 • Boka dig på bokningslistan. Ett bastupass är två timmar långt.
 • Slå på aggregatet tidigast en timme i förväg. Se instruktion i anslutning till bastun.
 • Häng ut ”upptagen-skylten” på dörren.
 • Duscha innan du använder bastun.

Under bastubad

 • Sitt på handduk i bastun.

Efter bastubad

 • Städa bastun och tillhörande omklädningsrum genom att:
  • Spola av lavarna inne i bastun.
  • Skrapa golvet inne i bastun.
  • Ta med dig eventuellt skräp.
 • Sätt på fläkten med timern på väggen i omklädningsrummet.
 • Om det är bokat efter ditt pass, skruva ned värmen till hälften samt vrid upp timern en timme.
 • Om du är sista badaren för dagen (se bokningslistan) stäng av bastuaggregatet.
 • Ta in ”upptagen-skylten” på dörren.

Viktigt!

Se upp för aggregatet, vilket blir mycket hett. Se också upp för het vattenånga som bildas om du häller vatten på aggregatet. Tänk även på att röra dig försiktigt i bastun eftersom lavar och golv kan bli hala.

Allt bastubad sker på egen risk.