Specifikation av fönster och fönsterdörrar

Vid den renovering som pågår under mars och april så är det dessa fönster och fönsterdörrar som installeras.

 

Låsbara fönster och fönsterdörrar

I föreningen finns ett antal medlemmar som har låsbara fönster-och fönsterdörrar. Föreningen har köpt in fönsterdörrar med vanligt fönsterhandtag inifrån. Fönsterdörrarna är ej utrustade med handtag utifrån. För möjlighet till låsta fönster- och fönsterdörrar erbjuds alternativ som tillval.

Under själva utbytet av fönstren kommer inventering att ske av vilka som idag har låsbara fönster/fönsterdörrar. Medlemmen kommer sedan, tillsammans med andra som önskar, kunna göra ett tillval. Särskild information kommer om detta. Montage av låsbart handtag kommer att äga rum efter avslutad fönsterentreprenad men före kommande slutbesiktning som beräknas ske vecka 19-20.