Ny styrelse & valberedning

Vid årsmötet den 21 januari 2016 beslutades styrelse-, valberednings- och revisorssammansättningen nedan.

Inom kort kommer kontaktlistorna i föreningens trappuppgångar att uppdateras, tills vidare når du oss genom att skicka e-post till styrelsen@backsippan.se

Ordinarie ledamöter

Ordförande Andreas Brutemark
Vice ordförande  Jacob Boström
Ordinarie ledamot Josefine Liljeborg
Ordinarie ledamot Pia Fredriksson

Styrelsesuppleanter

Suppleant Kai Hven
Suppleant Lovisa Svantesson
Suppleant Hans Norling
Suppleant Marianne Ottosson
Suppleant Barbro Blom

Valberedning

Sammankallande valberedare Kristina Wackt
Valberedare Daphne Areskoug

Revisorer

Ordinarie revisor  Ted Berglund
Revisorssuppleant Margaretha Johansson