Gemensam försäkring tecknad

Brf Backsippan har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring (tilläggsförsäkring) hos Länsförsäkringar. Denna i kombination med din egen hemförsäkring ger ett bra skydd för både dig och dina grannar om olyckan är framme.

Tillägg till hemförsäkringen

Du som redan har en komplett hem- och bostadsrättsförsäkring kan med andra ord säga upp bostadsrättsförsäkringen/tillägget eftersom du omfattas av föreningens gemensamma försäkring. Observera att du ska behålla själva hemförsäkringen.

Om du saknar hemförsäkring rekommenderar vi dig att skaffa en.

De två typerna av försäkringar

Förenklat kan man säga att en hemförsäkring omfattar din egen lägenhet, medan en bostadsrättsförsäkring även omfattar föreningens gemensamma ytor och dina grannars lägenheter. Om du exempelvis orsakar en vattenläcka i din lägenhet omfattas denna av din hemförsäkring. Om vattenläckan även påverkat din grannes lägenhet omfattas denna av bostadsrättsförsäkringen.