Besiktningsprotokoll från stamrenoveringen

Vill du se din lägenhets besiktningsprotokoll, utfört i samband med fjolårets stamrenovering?

Besiktningsprotokollen från stamrenoveringen finns arkiverade i föreningens styrelserum (i källaren på Vallbygatan 9).

Om du kontaktar vice ordförande Jacob Boström så öppnar han arkivet och du kan läsa/kopiera ditt besiktningsprotokoll.

Du når Jacob via e-post: jacob.bostrom@bravida.se