Årsstämma den 12 februari kl. 19

Välkommen på föreningens årsstämma 2015

Tid och plats: Föreningslokalen, kl 19.00

Kallelsen och dagordningen finns i årsredovisningen som du fått i brevlådan.

/Styrelsen