Sophantering

Föreningens sophus ligger på ena gaveln av B-huset och nås från utsidan av huset. Hushållsavfallet sorteras och detta kräver lite extra noggrannhet.

Att slänga i soprummet

Följande saker kan du slänga i de avsedda kärlen i soprummet:

  • Hushållsavfall/brännbart
  • Komposterbart
  • Plastförpackningar
  • Tidningar/trycksaker
  • Pappersförpackningar/kartong
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasflaskor och glasburkar
  • Färgade glasflaskor och glasburkar
  • Batterier
  • Glödlampor
  • Lysrör

Att lämna på Återvinningscentralen

Det finns vissa saker som inte får lämnas i soprummet. Du ska själv lämna dessa på Återvinningscentralen. Vi ber dig respektera detta då varje felsorterad sopa innebär en extra kostnad för hela föreningen.

Saker som ska lämnas på Återvinningscentralen:

  • Elektronik
  • Däck
  • Farligt avfall
  • Vitvaror
  • Möbler, skåpsinredning, speglar m.m.
  • Sten, betong, gips och isolering
  • Grovsopor
  • Återanvändbara produkter

Den närmaste Återvinningscentralen ligger i Boländerna och har öppet:

måndag-fredag 07.00-20.00

lördag-söndag 09.00-18.00 (med undantag för storhelger).

Container en gång om året

En gång om året, vanligtvis i samband med trädgårdsdagen i maj, har vi en container på plats under en vecka. I denna finns möjlighet att slänga både trädgårdsavfall och grovsopor.