Styrelse, valberedning, revisorer

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet efter att valberedningen föreslagit kandidater till de olika posterna. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Tänk på att vi som sitter i styrelsen representerar dig. Kom gärna med förslag på förbättringar!

Skicka e-post till styrelsen på styrelsen@backsippan.se, eller använd kontaktformuläret.

Vi läser e-posten en gång i veckan och behandlar eventuella frågor på nästkommande styrelsemöte. Vid akuta ärenden, var vänlig ring direkt till någon av styrelsens medlemmar. Du hittar telefonnummer till oss i varje trapphus.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Anders Bergqvist, ordförande
Jacob Boström
Andreas Brutemark
Pia Fredriksson
Johan Jonasson

Styrelsesuppleanter

Barbro Blom
Marianne Ottosson
Lovisa Svantesson
Jennie Söderlund

Valberedning

Daphne Areskoug, sammankallande
Bjarne Pettersson

Revisorer

Ted Berglund, föreningens revisor
Margaretha Johansson, revisorsuppleant